Iniciativa

Iniciativa se zasazuje o uctění památky našeho největšího závodního jezdce, který se stal už za života legendou mnoha generací. Minulý režim, ale ani ten současný se k němu nezachoval příliš hezky, a to ani na sklonku života, o čemž vypovídá i zápis v pamětní knize MČ Prahy 3 do jejíhož kulturního dědictví Františkova památka patří. I zde je totiž zmínka o jeho ekonomické situaci před smrtí, tak jako u většiny našich dřívějších vrcholových sportovců, kterých si bývalý režim a někdy i my sami nevážíme. Od roku 1989 uběhlo celkem 27 let a od jeho smrti 13let, než vznikla naše iniciativa, která si klade za cíl napravit, co se pokazilo a ukázat, že si jako nová generace umíme vážit zásluh dříve společensky významných lidí. Přitom jeho zásluhy jsou většině dnešní veřejnosti skryty, a spousta rezidentů Prahy 3 ani neví, že tento člověk žil mezi nimi v Praze na Žižkově.

Také do vzniku naší iniciativy dosud nikdo neuspořádal žádný významný akt, který by ukázal na výjimečnost člověka světového formátu, jež naší zemi tolik proslavil daleko od domova. Člověk, který se zapsal do paměti lidí nejtěžšího závodu světa na ostrově Mann, kde je mu dodnes projevována velká úcta. Proto je naší národní ctí a povinností, přichystat oslavy výročí nedožitých 90 let se všemi náležitými poctami. Shromáždit o Františku Šťastném veškeré dostupné informace, a z nich vytvořit oficiální webovou prezentaci s putovní výstavou, která připomene i našim lidem po celé zemi skutky, kterými se zapsal do paměti nás všech. S Českou mincovnou jednáme o vydání pamětní mince, ale největším aktem a záměrem zůstává vytvoření a umístění sochy připomínající všem lidem na očích pozitivní odkaz, který v nás tato osobnost zanechala.

Z toho důvodu se snažíme, aby se nezapomínalo na velké skutky jež táhnou příkladem, a mohou se stát vzorem i pro další generace jako odkaz hodnot, ke kterým je nutno stále vzhlížet a připomínat si je. A přesně takový je i odkaz Františka Šťastného. Dosáhl skvělých výsledků a dokázal si získat obdiv nejširšího publika i navzdory četným zraněním, nepříznivé ekonomické situaci, motorkám, které kvalitou zaostávaly za motorkami soupeřů, a režimu, který často neumožňoval vyjet ani na závody mimo komunistické země.

Proč Vás potřebujeme?

Proto, aby nebyl další z našich hrdinů a životních vzorů zcela zapomenut. Abychom i my mohli být právem před ostatními národy hrdi na jednoho z nás, jež měl obrovskou vnitřní sílu a odvahu, se kterou závodil a reprezentoval nás všechny na úkor svého vlastního života. Do dnešního dne nikdo nedokázal shromáždit ani detailně zmapovat v jedné platformě jeho život s veškerými materiály vč. fotografií a artefaktů. Ty jsou rozesety doslova po celé republice především pak u fyzických osob. Dokonce ani webovou adresu nikdo neregistroval, jako by se nepočítalo s tím, že musíme tohoto člověka někdy uctít a vzdát mu hold. Čeká nás doslova mravenčí práce vyžadujíc značné úsilí, které je třeba věnovat tomu, aby vzniklo něco důstojného a hlubokého, co vyjádří naše společné díky, vzdá hold Františkovi za jeho zásluhy na základě čehož budeme všichni právem hrdi, když se vzpomene na motocyklovou legendu jménem Šťastný, jakým bezesporu byl i ve svém osobním životě.

Proto naše prosba míří nejprve k jednotlivcům, i Vám firmám, které tímto oslovujeme, aby jste společně s námi pomohli naplnit myšlenku a pomohli získat potřebné prostředky a matriály, na základě kterých naplníme vytýčené cíle, které jsme si k výročí oslav nedožitých 90 let předsevzali. Máme dnes jedinečnou příležitost spolu MČ Prahy 3 pro níž se stal odkaz Františka Šťastného kulturním dědictvím se zasadit o správnou věc. Existuje jen velmi málo lidí, kteří by jméno Šťastný neznali, a přesto jsme se nedokázali probudit, abychom se zasadili o společné poděkování i vzpomínku, která by tu zůstala jako vzkaz pro další generace. Jelikož aktivita vzešla z dobrovolnosti obyčejných, ale o to více společensky odpovědných lidí pracujících pro myšlenku zdarma, je třeba shromáždit prostředky na realizaci především sochy a následně výstavy s fotografiemi s volným vstupem pro veřejnost. O co více společnými silami naplníme sbírku, o to více budeme možné maximalizovat data i samotnou kvalitu sochy.

Zanechte email – kolonka
(50, 100, 200, 300, 500, 1000)

Číslo účtu a tlačítko na přesně danou podporu
4709037001/5500

Dodatky

František Šťastný a Čechy

V Čechách platí víc, než kde jinde, že doma není nikdo prorokem. V případě Františka Šťastného se toto biblické rčení spojuje i s osudem významného sportovce a našeho nejvýznamnějšího motocyklového závodníka, kterému se nedostalo náležitého uznání. Naopak, aby mohl dělat to, co miloval a v čem vynikal, byl nucený žít velmi skromně. 8. dubna roku 2000 zemřel v nezáviděníhodných ekonomických podmínkách, tak jako mnozí jiní vrcholoví sportovci, jichž si nevážil bývalý režim a mnohdy ani my sami. Přesto je vzpomínán jako veselý a všemi milovaný člověk, který byl vzorem ve sportu i v životě. Jeho ostatky jsou pochovány na Olšanských hřbitovech, které se nacházejí na Žižkově v Praze 3, kde prožil většinu svého života.

Naše úspěchy

Přestože jsme si již v dubnu roku 2016 připomněli 16 let od úmrtí Františka Šťastného, nezměnilo se zhola nic. Jméno František Šťastný je i nadále pro mnoho lidí neznámé a ani obyvatelé MČ Prahy 3 většinou netuší, že mezi nimi tak významný člověk žil. Není třeba už konečně udělat něco, co tuto ostudnou situaci napraví a vrátí české historii dalšího z jejích hrdinů, který si zasloužil víc než jen zapomenutí?

První vlaštovkou na naší cestě se stalo posmrtné ocenění námi nominovaného Františka Šťastného medailí Za zásluhy v oblasti sportu, která byla předána 28. října roku 2013 prezidentem republiky Milošem Zemanem. Zaznamenaný zájem ze strany veřejnosti jen potvrdil, že to byl krok správným směrem, a dodal nám energii do dalších akcí. Následně tedy bez našeho přispění vznikl park Františka Šťastného v Kochánkách a začalo se pracovat na zhotovení mince, výstavy a sochy. Vznikly i tyto webové stránky.

Výstava

První z našich cílů je putovní výstava zasvěcená Františku Šťastnému. Na počest MČ Prahy 3, ve které strávil většinu svého života, ji slavnostně otevřeme právě tam. Až poté výstavu přemístíme do jiných výstavních prostorů v Praze a ve zbytku České Republiky. Výstava se striktně nezaměří jen na motocyklový život Františka Šťastného, ale zprostředkuje návštěvníkům také jeho osobnost, to, že byl šťastný navzdory. Výstava proto bude nejen exkurzí do úspěchů jednoho muže, ale i do jeho životních postojů. Ukáže, jak se stavěl k neúspěchům, zpraví o jeho minulosti a inspiruje k lepší budoucnosti.

Socha

Hlavním cílem naší iniciativy při oslavách nedožitého výročí 90 let věku Františka Šťastného stále zůstává vybudování a umístění sochy. Socha bude umístěna na základě uspořádané celorepublikové ankety, ve které vyhrála Praha před Brnem a zbytkem republiky. Nebylo pak už těžké v MČ Praha 3, kde František Šťastný strávil většinu svého života najít konkrétní místo, když ze starého Nákladového nádraží jen pár stovek metrů od jeho místa bydliště a i místa, kde je současně pochován vznikne zcela nová čtvrť. Proto jsme oslovili oba současné developery, a začali jednat s jedním z nich o našem návrhu. Myšlenka jej tak jako nás uchvátila a nebrání se ani další aktivitě, jakou je pojmenování po našem oslavenci jedné z jeho nově vzniklých ulic nebo náměstí, které zde realizací projektu vzniknou.

Naše aktivita, proto není jen historickým a kulturním činem, ale i činem, který ovlivní podobu této čtvrti, ze které se stane i turistický cíl s docházkovou vzdáleností k jeho místu odpočinku i bydlišti. Tento akt považujeme za zásadní, co do trvalosti vzpomínky věnované Františkovi. Sochou, výstavou i pojmenováním ulice usilujeme o zájem nejen fanoušků, ale i těch, kteří se o motorismus ani Františka Šťastného dosud nezajímali. Chceme, aby se toto místo stalo nejen poučným a inspirativním, ale hlavně zábavným a neotřelým, stejně jako je život profesionálního závodníka.


Pro návrh i realizaci samotné sochy jsme přizvali odbornou veřejnost z řad sochařů a architektů, kteří uvažují o min. dvoukolové soutěži a nákladech na zhotovení sochy cca na 1-1,5mil. Kč. Z tohoto důvodu je rok 2016 stěžejním pro to, aby socha mohla být odhalena k výročí nedožitých 90 let, které by František oslavil 12. listopadu roku 2017. Nepřipouštíme si posunutí data, jelikož máme za to, že se společně zasazujeme o vybudování sochy legendy, která s nadsázkou Českému národu a kamarádům obětovala život. Přesto pokud by se tak stalo a sochu by nebylo možné do tohoto data odhalit, nebude to tragédie a odhalíme prozatím její maketu, jelikož výstavba nové čtvrti potrvá ještě několik let než dojde ke konečnému umístění. Každopádně sbírkový účet je a bude k dispozici a prostředky na něm uložené poslouží pouze pro dobrou věc k tomuto účelu.